โปรแกรมสัมมนา

หัวข้อสัมมนาโครงการ Knowledge Sharing ประจำปี 2561


NO. หัวข้อ แผนก จำนวน วันที่สัมมนา เวลาในการสัมมนา สถานที่สัมมนา คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา ประเภทโรงงาน
วิทยากร รายละเอียด/
ใบสมัคร
1

เทคโนโลยีการออกแบบรองรับอนาคตของ Rupture Disc เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าและง่ายกว่า

Process & Piping Solutions 40-50

22

กุมภาพันธ์

2561

9.00-16.00น. Hilton Hotel Pattaya ผู้จัดการ/วิศวกรโครงการ, ผู้จัดการ, วิศวกรซ่อมบำรุง, ผู้รับเหมา , วิศวกรความปลอดภัยและ ผู้สนใจ

Power Plant , Food & Beverageอุตสาหกรรมประเภท Chemical , Petrochemical , Oil & Gas , โครงการ Textile เป็นต้น

1.Mr. Orhan Karagoez REMBE Germany

2 Solutions Excellent with Grundfos iSolutions Pumping System Technology 40-50

23

กุมภาพันธ์

2561

9.00-16.00น. Hilton Hotel Pattaya ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างโครงการ, ฝ่ายติดตั้งเครื่องจักร ที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำทั้งหมด ในด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท Power Plant , Food & Beverageอุตสาหกรรมประเภท Chemical , Petrochemical , Oil & Gas , โครงการ Textile เป็นต้น

1.ผู้เชี่ยวชาญจาก Grundfos

2.ผู้บริหาร Siameast Solutions PCL.Translate