image image image image image
PUMPING SYSTEM TECHNOLOGY Pumping System Technology...."One Stop Shop Pumps Supplier" จำหน่ายปั้ม นานาชนิด เพื่อใช้งานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อเย็น, น้ำร้อน, น้ำทะเล, น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, ตัวทำละลาย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ, ของเหลวหนืด, เหนียว, กากตะกอน, ของเหลวเป็นพิษ ของเหลวไวไฟ ฯลฯ Read More
PIPING Piping..."Solutions for Improvement"1 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
PROCESS EQUIPMENTS Process Equiments..."Solutions for Improvement" นำ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
INNOVATIVE MATERIAL Innovative Material Products..."Intelligence Solutions for Maintenance & Production" นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อม บำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของ อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร
Read More
SERVICES “Services” นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง
Read More

Grundfos isolutions

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการใช้องค์รวมของระบบ ในการดัดแปลงเทคโนโลยีอันชาญฉลาด โดยนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด

Read More

Fuji Filter

FUJI FILTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 เป็นบริษัทผู้ผลิต Filter ชั้นนำของโลก สามารถกรองละเอียดได้ตั้งแต่ 0.001 ไมครอน (โมเลกุล) ...

Read More

Graco Husky 1050E

คุณต้องการลดปัญหาปั๊มชำรุดเสียหายในการใช้งานหรือไม่? คุณต้องการปั๊มที่จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังเงียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงานหรือไม่?

Read More

Orihara & Orix

ชุดซ่อมท่อรั่วเร่งด่วนภายใต้แรงดันไม่ต้องปิดวาล์ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหยุดซ่อม ตัดเปลี่ยนท่อ 2 ขั้นตอน กับ Orihara Magicawrap...

Read More

NEW Product SiamEast

SiamEast CSR

Knowledge Sharing 2019

Knowledge Sharing ประจำปี  2019

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

More

News & Activity

Public relations

LOCTITE

Loctite Corporation began in the Trinity College basement laboratory of Dr. Vernon Krieble of Hartford, Connecticut in 1953. This entrepreneurial chemistry professor developed a cure inhibition system for a unique bonding resin that hardened in the absence of air, an anaerobic sealant.
Loctite made its official public debut at a press conference at the University Club in New York on July 26, 1956. The promise of solving the age-old problem of loose nuts and bolts in machines and appliances, a problem customers had long ago accepted as unsolvable, led to an incredible flow of inquiries. In the 1960s, the Cyanoacrylate or CA (“Superglue”), a very fast one-part, room-temperature industrial adhesive, had been developed under the Loctite® brand.  The development of further generations of Loctite anaerobics and cyanoacrylate technology and products soon followed.
Throughout its history, Loctite has continuously created markets by discovering opportunities. From  In 1997 Loctite was acquired by Henkel and remains a primary brand to this day.

สินค้าภายใต้แบรนด์ "ล็อคไทท์" ก่อกำเนิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 โดย Dr. Vernon Krieble เริ่มจากการใช้กาวประเภท "อะนาโรบิค" ในการแก้ไขปัญหาความเสียหายจากการหลวมคลายตัวของ สลักเกลียว และแป้นเกลียวของเครื่องจักร และในปี ค.ศ. 1960 กาวแห้งเร็วที่อุณหภูมิห้อง(ไซยาโนอะคีเลท)ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาใช้กับงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย และยังมีการพัฒนากาวประเภทอื่นอีกหลายชนิดเพื่อให้ลองรับกับงานในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง ลักษณะอุตสาหกรรมที่ใช้ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์, ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิค, อาหารและยา, งานซ่อมบำรุงของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น โรงงานไฟฟ้า, โรงงานปูนซีเมนต์, โรงงานปิโตรเคมี, โรงงานผลิตเหล็ก, โรงงานกระดาษ, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงแยกก๊าซ, โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา และ อื่นๆ อีกมากมาย  More Detail

The Adhesive Sourcebook e-Cataloq

Products & solutions
- Threadlocking No. 2XX น้ำยาล็อคเกลียว
- Thread Sealing No. 5XX น้ำยาซีลเกลียว
- Gasketing No. 5XX น้ำยาซีลหน้าแปลน
- Retaining No. 6XX น้ำยาตรึงเพลา
- Bonding-Instant Adhesive : No.4xx
- Metal Repair System & Wear Prevention-Reclaim and Repair
- Anti-Seize Lubricants/ Primers /Activators/Accelerators
- Rust Treatment and Cleaning

- Loctite Yuk Off Orange with Pumice


Product range:
> Threadlocking No. 2XX น้ำยาล็อคเกลียว
With the remarkable breadth of threadlocking products developed by Henkel, customers can choose the strength, temperature range, and cure speed necessary to prevent threads loosening from shock or vibration, and to stop rust and corrosion of threaded metal fasteners.
1. Loctite 222 - Low strength threadlocking of adjustment screws, countersunk head screws and set screws; on collars, pulleys, tool holders, and controllers.                                   »»Loctite 222MS™ MSDS »»Loctite 222MS™ TDS
2. Loctite 243 - Medium strength threadlocking which is improved oil tolerance                »»Loctite 243™ MSDS »»Loctite 243™ TDS
3. Loctite 290 - Medium/High strength threadlocking for locking pre-assembled fasteners. »»Loctite 290™ MSDS »»Loctite 290™ TDS
4. Loctite 271 - High strength, low viscosity threadlocker for fasteners up to 1"(25mm) in diameter.»»Loctite 271™ MSDS »»Loctite 271™ TDSMore Detail

5.Loctite 248 New Enhanced Stick Technology for Threadlockers And now, Henkel introduces enhanced stick technology for threadlockers. New LOCTITE 248 threadlocking sticks deliver the advanced performance of the LOCTITE® liquids with their primerless and oil tolerant features.»»Loctite 248™ MSDS »»Loctite 248™ TDS

More Detail
Product range & Application:

> Thread Sealing  No. 5XX น้ำยาซีลเกลียว
Unlike tapes and pastes, Henkel’s Loctite® thread sealants ensure complete contact between threads for a 100% seal. Formulated to secure plastic and metal pipes and fittings, Loctite® sealants seal instantly for low pressure testing, and will not creep, shrink, shred, or block systems, including filters. When fully cured, a Loctite sealant seals to the burst strength of most piping systems. Should disassembly be necessary for repairs, the process can be achieved easily with basic hand tools.
1. Loctite 565 PST Thread Sealant  - Controlled strength: Formulated specifically for metal tapered pipe thread fittings.  »»Loctite 565 MSDS »»Loctite 565™ TDS
2. Loctite 577 Coarse Threads :  Medium strenght, general purpose sealant  Thread Sealant  - Controlled strength: Formulated specifically for metal tapered pipe thread fittings. »»Loctite 577 MSDS »»Loctite 577™ TDS
3. Loctite 567 PST Thread Sealant :  High Temperature - Excellent solvent resistance, allows easy assembly, prevents galling and etc.»»Loctite 567™MSDS »»Loctite 567™ TDS
4. Loctite 545 Thread Sealant : Hydraulic/Pneumatic Fittings »»Loctite 545 MSDS »»Loctite 545 TDS More DetailProduct range & Application:

> Gasketing No. 5XX น้ำยาซีลหน้าแปลน
A leader in form-in-place gasket makers, gasket dressings and general-purpose sealants, Henkel’s gasketing products offer innovative, precise and reliable sealing. The Loctite® brand anaerobics, RTV silicones, and solvent-based gasketing products provide gasket making and sealing for every type of flange to include rigid, permanent assemblies, and non-rigid vibrating assemblies. They can be applied manually or applied by automated methods, such as tracing, stenciling, and screen-printing for high volume assembly
Gasketing Products

1. Loctite 510 Eliminator Flange Sealant: High Temperature - Product withstands temperatures to 400º F and has excellent solvent and chemical resistance. »»Loctite 510 MSDS »»Loctite 510™ TDS
2.Loctite 518 Gasket Eliminator â Flange Sealant - Forms a flexible, solvent-resistant seal that will not tear or decay. 3.Loctite 587 Blue, High Performance RTV Silicone Gasket Maker 4.Loctite 5900 Flange Sealant : Heavy Body RTV Silicone - Superior flexibility and adhesion. »»Loctite 518™ MSDS »»Loctite 518™TDS More detailProduct range & Application:

> Retaining No. 6XX น้ำยาตรึงเพลา
Henkel’s respected Loctite® brand compounds are available in liquid, paste and semi-solid form to bond non-threaded, cylindrical metal assemblies. Henkel offers both high and moderate strength products for filling the inner voids in close-fitting press fits, keyways and splines. Additionally, they mount bearings and bushings, and make press fits even stronger.
1.Loctite 603 Retaining Compound - Press Fit/Oil Tolerant                                           »»Loctite 603 MSDS »»Loctite 603 TDS

2.Loctite 609 Retaining Compound- Press Fit /General Purpose                                    »»Loctite 609 MSDS »»Loctite 609 TDS
3.Loctite 680 Retaining Compound - Press Fit/ Oil Tolerant                                            »»Loctite 680 MSDS »»Loctite 680™ TDS
4.Loctite 660 Quick Metal Retaining Compound Retaining Cylindrical Assemblies Products- Retaining Assemblies – Close Fitting / Press Fit- Retaining Cylindrical Assemblies – Loose Fitting / Slip Fit                                                                                                   »»Loctite 660 MSDS »»Loctite 660™ TDS More detail
Product range & Application:

> Bonding-Instant Adhesive : No.4xx

INSTANT SOLUTIONS for Your Assembly Challenges
1.Loctite 401 Prism Instant Adhesive - Medium Viscosity »»Loctite 401 MSDS »»Loctite 401™ TDS
2.Loctite 403 Prism Instant Adhesive - High Viscosity »»Loctite 403 MSDS »»Loctite 403™ TDS
3.Loctite 406 Prism Instant Adhesive Wicking Grade »»Loctite 406 MSDS »»Loctite 406™ TDS
4.Loctite 480 Prism Instant Adheisve - Low viscosity, elastomer-modified instant adhesive, Bond metal & rubbers. »»Loctite 480 MSDS »»Loctite 480™ TDS

5.Loctite 495 Super Bonder Instant Adhesive for rubber, metal and plastic parts with gaps to 0.004" »»Loctite 495 MSDS »»Loctite 495 TDS More Detail
Product range & Application:

> Metal Repair System & Wear Prevention-Reclaim and Repair

1.Loctite Fixmaster Superior Metal Putty »» MSDS »» TDS
2.Loctite Fixmaster Metal Magic Steel »»MSDS »»TDS
3.Loctite Nordbak Brushable Ceramic »»MSDS »»TDS
4.Loctite Nordbak Chemical Resistant Cocting  »»MSDS »»TDS
5.Loctite Nordbak Pneu-Wear 6. Loctite Nordbak Wearing Compound  »»MSDS »»TDS
More Detail


Product range & Application:

> Anti-Seize Lubricants/ Primers /Activators/Accelerators

1. Loctite Heavy Duty Anti-Seize: Metal-free and Excellent lubricity.
2. Loctite Silver Grade Anti-Seize: Heavy duty and temperature resistant etc.
3. Loctite 7649 Primer N- Solvent-based primer that features very long on-part life. More Detail


Product range & Application:

>Rust Treatment and Cleaning
1. Loctite Extend Rust Treatment - Converts existing rust into a stable base.
2. Loctite 790 Chisel Gasket Remover
3. Loctite Natural Blue Biodegradable Cleaner & Degreaser
4. Loctite ODC - Free Cleaner & Degreaser

 

 

Product range & Application :

>Loctite Yuk Off Orange with Pumice

Using natural citrus oils Yuk-Off Orange® cleans hands thoroughly without the dangers associated with the harsh chemicals normally found in other hand cleaners. Helps to protect skin snd is kind to our environment.

- Non-toxic, pumice formula

- Petroleum solvent free, bildegradable

- Superior cleaning for: resins, oil, grease, tar, grime, soil, tile cement, silicones

 

More Detail

Translate

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday107
mod_vvisit_counterYesterday505
mod_vvisit_counterThis week1946
mod_vvisit_counterThis month19283
mod_vvisit_counterAll1103229

Learn Loctite

Who's Online

We have 24 guests online

Contact Us

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
15/1 Highway - Rayong No. 3191 Rd., T.Huey - Pong A.MuangRayong, 
Rayong 21150
E-mail: info@siameastsolutions.com

Facebook : SiamEast SE
Tel: (66) 0-3868-2540 - 2 (Auto)
Fax: (66)0-3868-2539

 

Contact Person

Bangkok Office

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 
SiamEast Solutions Public Company Limited

128/240 ซ.ไทยประกัน 1/4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

128/240 Soi Thai Insurance 1/4 Rd Thepharak, Tambon Bang Sao Thong,

Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand 10570

Tel. (+66)6-320-8430 , (+66)2 706 4519-21ext 341-343  Fax : 02-7064522

Contact Person