image image image image image
PUMPING SYSTEM TECHNOLOGY Pumping System Technology...."One Stop Shop Pumps Supplier" จำหน่ายปั้ม นานาชนิด เพื่อใช้งานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อเย็น, น้ำร้อน, น้ำทะเล, น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, ตัวทำละลาย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ, ของเหลวหนืด, เหนียว, กากตะกอน, ของเหลวเป็นพิษ ของเหลวไวไฟ ฯลฯ Read More
PIPING Piping..."Solutions for Improvement"1 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
PROCESS EQUIPMENTS Process Equiments..."Solutions for Improvement" นำ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
INNOVATIVE MATERIAL Innovative Material Products..."Intelligence Solutions for Maintenance & Production" นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อม บำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของ อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร
Read More
SERVICES “Services” นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง
Read More

Grundfos isolutions

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการใช้องค์รวมของระบบ ในการดัดแปลงเทคโนโลยีอันชาญฉลาด โดยนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด

Read More

Fuji Filter

FUJI FILTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 เป็นบริษัทผู้ผลิต Filter ชั้นนำของโลก สามารถกรองละเอียดได้ตั้งแต่ 0.001 ไมครอน (โมเลกุล) ...

Read More

Graco Husky 1050E

คุณต้องการลดปัญหาปั๊มชำรุดเสียหายในการใช้งานหรือไม่? คุณต้องการปั๊มที่จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังเงียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงานหรือไม่?

Read More

Orihara & Orix

ชุดซ่อมท่อรั่วเร่งด่วนภายใต้แรงดันไม่ต้องปิดวาล์ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหยุดซ่อม ตัดเปลี่ยนท่อ 2 ขั้นตอน กับ Orihara Magicawrap...

Read More

NEW Product SiamEast

SiamEast CSR

Knowledge Sharing 2019

Knowledge Sharing ประจำปี  2019

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

More

News & Activity

Public relations

GRUNDFOS ENERGY CHECK

REDUCE YOUR OPERATION COSTS AND SAVE

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่านสามารทำได้โดยมีขั้นตอนง่ายๆ

ปั๊มน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเกี่ยวข้อง โดยตรงกับชีวิตประจำวันของทุกๆคน ทั้งในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสูง ปั๊มเพื่อการเกษตร ระบบชลประทาน การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบปั๊มน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบ 10 % ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตทั้งโลก โดย 25-50 % ของการใช้งานปั๊มน้ำจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานของระบบปั๊มน้ำที่มีสัดส่วนสูงที่สุด หากวิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ (Life Cycle Cost – LCC) แต่หลายครั้ง มักถูกมองข้ามความสำคัญไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส (Grundfos A/S) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำรายใหญ่ของโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกและสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส จึงได้คิดค้นพัฒนา การตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงสมรรถนะของระบบปั๊มน้ำ ECT (Energy Check Tool) Online Tool Program ในการตรวจสอบค่าการใช้พลังงานในระบบปั๊มน้ำเบื้องต้น ประมวลผลด้วย software แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับสมรรถนะของปั๊มน้ำนั้นกับค่าที่ควรเป็นไปได้ จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน และนำเสนอคำแนะนำปรับปรุงที่จะช่วยให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระบบปั๊มน้ำนั้นๆ

พลังงาน

ที่ใช้ในระบบปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปั๊มน้ำตั้งแต่การออกแบบของปั๊มน้า การติดตั้งระบบควบคุม หากทำได้ดีและถูกต้อง ย่อมทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ำและการซ่อมบำรุงน้อย อายุการใช้งานของเครื่องจักต่างๆ ยาวนาน

GRUNDFOS ENERGY CHECK

สามารถประหยัดได้ถึง 30-50 %

Energy Check เป็นการวิเคราะห์ค่าพลังงานสำหรับปั๊มน้ำที่คิดค้นขึ้นมา โดยบุคลากรของกรุนด์ฟอสที่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณค่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับระบบปั๊มน้ำเดิมที่ท่านใช้งานอยู่ การวิเคราะห์แสดงว่าหากมีการเปลี่ยนมาเป็นปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ที่มีประสิทธิภาพสูง ท่านจะสามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น นอกจานี้ท่านจะได้รับรายงานเกี่ยวกับ รายละเอียด Energy Check รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับระบบปั๊มน้ำของท่านมากที่สุด

ท่านจะได้รับประโยชน์จาก Energy Check ของ กรุนด์ฟอส อย่างไร

- แนวคิด Energy Check ช่วยในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานท่าน และมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานและการใช้น้ำ

- ช่วยให้ท่านทราบค่าใช้จ่ายด้านพลังานของระบบปั๊มน้ำเก่าที่่ท่านใช้อยู่ว่าสูญเสียพลังงานไปมากเท่าไร หากท่านมีความสนใจเรื่องการประหยัดพลังาน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โทร 038 682540 ต่อ 116

- โรงงานของท่านจะได้มาตรฐานตามข้อกำหนดการออกแบบของยุโรป สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสำหรับ ระบบไหลเวียนและมอเตอร์ระบบปั๊มน้ำ (EuP)

 

ข้อมูล Energy Check Tool ที่ต้องการ

- ข้อมูลของปั๊มน้ำ (Pump Nameplate)

- ข้อมูลของมอเตอร์ (Motor Nameplate)

- อายุของปั๊มน้ำที่ใช้งานมาแล้ว

- ชั่วโมงการใช้งานของปั๊มน้ำต่อวัน ใช้กี่วันต่อปี

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Energy Check Tool

- รายงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และศักยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับมาจากการลงทุน (ROI - Return On Investment)

- แผนงานการอัพเกรดระบบปั๊มน้ำในอนาคต

- ปัญหาระบบปั๊มน้ำที่พบในปัจจุบัน

 

Grundfos Energy Check  มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1) การติดต่อเบื้องต้น ทีมงานจะทำการหนัดหมายท่านเพื่อทำการประเมินระบบปั๊มน้ำ ได้้แก่ ประเภทของปั๊มน้ำที่ใช้งานอยู่ ลักษณะการใช้งาน อายุของปั๊มน้ำในปัจจุบันและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปั๊มน้ำที่ใช้งานในปัจจุบันว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สามารถทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ทำอย่างไร

2) การวินิจฉัยการตรวจสอบที่หน้างานจริง ทำการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำหน้างาน และข้อมูลเบื้องต้นของระบบปั๊มน้ำทั้งหมด รวมถึงจุดใช้งานและการติดตั้งระบบปั๊มน้ำ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าว ทำให้เรารู้ได้ว่า ระบบปั๊มน้ำส่วนไหนควรจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

3) การนำเสนอ ทีมงานจะทำใบเสนอราคาตามข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจพื้นที่จริง โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตุ และเก็บข้อมูลของระบบปั๊มน้ำที่หน้างาน

4) การดำเนินการ ทำการตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบปั๊มน้ำ หรือปั๊มน้ำที่เลือกไว้ รายงานผลการประหยัดพลังงานของระบบปั๊มน้ำ

5) การประเมิน Energy Check เสร็จสมบูรณ์ หลังจากการนำเสนอรายงานการตรวจสอบพลังงาน (Energy Check) ท่านสามารถเลือกระบบปั๊น้ำที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานหรือเลือกทำการตรวจสอบปั๊มน้ำ (Pump Audit) เพื่อวัดค่าพลังงานที่ใช้งานจริง อย่างละเอียดได้ เพื่อ ปรับปรุงสมรรถนะให้เหมาะสมที่สุด และ เพื่อการประหยัดพลังงานและลดต้นทุน

6) การติดตาม ทีมงานจะติดตามผลจากการให้บริการ เพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจและจะทำให้ท่านมั่นใจว่า กาารบริการที่ท่านได้รับจากเรา จะทำให้ระบบปั๊มน้ำของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ท่านต้องการ

 

ติดต่อบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อขอรับบริการการตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบปั๊มน้ำ "ฟรี" (จำนวนจำกัด) โทร 038 682540 ต่อ 116

Translate

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday103
mod_vvisit_counterYesterday505
mod_vvisit_counterThis week1942
mod_vvisit_counterThis month19279
mod_vvisit_counterAll1103225

Learn Loctite

Who's Online

We have 35 guests online

Contact Us

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
15/1 Highway - Rayong No. 3191 Rd., T.Huey - Pong A.MuangRayong, 
Rayong 21150
E-mail: info@siameastsolutions.com

Facebook : SiamEast SE
Tel: (66) 0-3868-2540 - 2 (Auto)
Fax: (66)0-3868-2539

 

Contact Person

Bangkok Office

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 
SiamEast Solutions Public Company Limited

128/240 ซ.ไทยประกัน 1/4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

128/240 Soi Thai Insurance 1/4 Rd Thepharak, Tambon Bang Sao Thong,

Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand 10570

Tel. (+66)6-320-8430 , (+66)2 706 4519-21ext 341-343  Fax : 02-7064522

Contact Person