image image image image image
PUMPING SYSTEM TECHNOLOGY Pumping System Technology...."One Stop Shop Pumps Supplier" จำหน่ายปั้ม นานาชนิด เพื่อใช้งานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อเย็น, น้ำร้อน, น้ำทะเล, น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, ตัวทำละลาย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ, ของเหลวหนืด, เหนียว, กากตะกอน, ของเหลวเป็นพิษ ของเหลวไวไฟ ฯลฯ Read More
PIPING Piping..."Solutions for Improvement"1 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
PROCESS EQUIPMENTS Process Equiments..."Solutions for Improvement" นำ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
INNOVATIVE MATERIAL Innovative Material Products..."Intelligence Solutions for Maintenance & Production" นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อม บำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของ อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร
Read More
SERVICES “Services” นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง
Read More

Grundfos isolutions

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการใช้องค์รวมของระบบ ในการดัดแปลงเทคโนโลยีอันชาญฉลาด โดยนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด

Read More

Fuji Filter

FUJI FILTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 เป็นบริษัทผู้ผลิต Filter ชั้นนำของโลก สามารถกรองละเอียดได้ตั้งแต่ 0.001 ไมครอน (โมเลกุล) ...

Read More

Graco Husky 1050E

คุณต้องการลดปัญหาปั๊มชำรุดเสียหายในการใช้งานหรือไม่? คุณต้องการปั๊มที่จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังเงียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงานหรือไม่?

Read More

Orihara & Orix

ชุดซ่อมท่อรั่วเร่งด่วนภายใต้แรงดันไม่ต้องปิดวาล์ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหยุดซ่อม ตัดเปลี่ยนท่อ 2 ขั้นตอน กับ Orihara Magicawrap...

Read More

NEW Product SiamEast

SiamEast CSR

Knowledge Sharing 2019

Knowledge Sharing ประจำปี  2019

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

More

News & Activity

Public relations

PEERLESS PUMP

product_pic/pump/peerless/42031.jpgproduct_pic/pump/peerless/42032.jpgproduct_pic/pump/peerless/4204.jpg

ผู้นำด้านเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเป็นผู้ผลิต vertical pump รายใหญ่ที่สุดของโลก ประสบการณ์มากกว่า 70 ปีที่ออกแบบและผลิตเครื่องสูบน้ำ ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและมีปั๊มติดตั้งกระจายอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั๊มดับเพลิงที่ได้รับการรับรองจาก UL, ULC & FM สามารถเลือก ออกแบบให้ติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA20 มีทั้งแบบ Horizontal split case, vertical turbine ประกอบ complete set พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล หรือมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบระบบครบถ้วน

Peerless Pump is one of the largest manufacturers of vertical pumps in the industry. With over 70 years of progressive Peerless designing, engineering and manufacturing, our pumps are proven with thousands of single and multiple vertical pump unit installations around the world.

Product Range
- FIRE PROTECTION PUMPS
- MUNICIPAL & BUILDING TRADES PUMPS
- POWER PUMPS
- PROCESS PUMPS
- COMMERCIAL PUMPSFIRE PROTECTION PUMPS (see file : peerless.html)
» B-1540 - Fire Pump Systems
» B-1541 - Power Plant Fire Pump Systems
» B-1522 PVF Inline Fire Pump Package
» B-1500 - Peerless Fire Product Line Brochure
» B-1542 - Offshore Fire Pump Systems
» B-8000 Genuine Replacement Parts
» B-2312 PE - Integral Horsepower
» B-2311 PE - Fractional Horsepower
» B-1270 Brochure - Matrix Format
» B-4003 System Analysis for Pumping Equipment Selection
» B-0077 - Handbook of Pump Engineering Data
» B-1270 - Peerless Full Product Line Brochure

» Why Peerless Brochure
» Peerless Cut Cost Begin with the End Brochure

MUNICIPAL & BUILDING TRADES PUMPS (see file : peerless.html)
» F-2000 - Peerless Horiz Split Case BT Brochure
» B-8175 - Paper Stock/Slurry Pump
» B-103 ELS Threaded Vertical Turbine
» B-102 OLS Threaded Vertical Turbine
» B-1500 - Peerless Fire Product Line Brochure
» B-2301 End Suction - Series C Pump
» B-2302 End Suction - Series F Pump
» B-4800 HC Plus
» B-1300 Horizontal Split Case - Series A
» B-1200 Horizontal Split Case - Series AE
» B-185 Vertical Turbine Pump Data
» B-110 Vertical Turbine Brochure/Poster
» B-110 Poster - 16 x 20
» B-1400 - TU/TUT Multi-Stage Horizontal Split Case Pumps
» B-700 Submersible Turbine Pumps
» Peerless Multi Stage Web Brochure
» Peerless Pump CDL-3 Vertical Multistage Jockey Pump
» B-8000 Genuine Replacement Parts
» B-2312 PE - Integral Horsepower
» B-2311 PE - Fractional Horsepower
» B-1270 Brochure - Matrix Format
» B-4003 System Analysis for Pumping Equipment Selection
» B-0077 - Handbook of Pump Engineering Data
» B-1270 - Peerless Full Product Line Brochure

» Why Peerless Brochure
» Peerless Cut Cost Begin with the End Brochure

POWER PUMPS (see file : peerless.html)
» B-1510 - Peerless Fire Inline Selection Table Brochure
» B-1510 - Peerless Fire Horiz Split Case Selection Tables Brochure
» B-1510 - Peerless Fire Vertical Turbine Selection Table Brochure
» B-1510 - Peerless Fire End Suction Selection Tables Brochure
» F-8196 - 8196 Low Flow Impeller Mailer Brochure
» B-8196 - ANSI B73.1
» B-8175 - Paper Stock/Slurry Pump
» B-8796 - Self Priming Pump
» B-1500 - Peerless Fire Product Line Brochure
» B-2301 End Suction - Series C Pump
» B-2302 End Suction - Series F Pump
» B-4800 HC Plus

» B-1522 PVF Inline Fire Pump Package
» B-1300 Horizontal Split Case - Series A
» B-1200 Horizontal Split Case - Series AE
» B-1541 - Power Plant Fire Pump Systems
» B-185 Vertical Turbine Pump Data
» B-110 Vertical Turbine Brochure/Poster
» B-110 Poster - 16 x 20
» B-1540 - Fire Pump Systems
» B-8000 Genuine Replacement Parts
» B-2312 PE - Integral Horsepower
» B-2311 PE - Fractional Horsepower
» B-1270 Brochure - Matrix Format
» B-4003 System Analysis for Pumping Equipment Selection
» B-0077 - Handbook of Pump Engineering Data
» B-1270 - Peerless Full Product Line Brochure

» Why Peerless Brochure
» Peerless Cut Cost Begin with the End Brochure

PROCESS PUMPS (see file : peerless.html)
» F-8196 - 8196 Low Flow Impeller Mailer Brochure
» F-6800 - Peerless Solids Handling Freestream Brochure
» B-8196 - ANSI B73.1
» B-8175 - Paper Stock/Slurry Pump
» B-8796 - Self Priming Pump
» B-2301 End Suction - Series C Pump
» B-1300 Horizontal Split Case - Series A
» B-1200 Horizontal Split Case - Series AE
» B-185 Vertical Turbine Pump Data
» B-110 Vertical Turbine Brochure/Poster
» B-110 Poster - 16 x 20
» Peerless Multi Stage Web Brochure
» Web-8196LFI - Low Flow Impeller Brochure
» B-8000 Genuine Replacement Parts
» B-2312 PE - Integral Horsepower
» B-2311 PE - Fractional Horsepower
» B-1270 Brochure - Matrix Format
» B-4003 System Analysis for Pumping Equipment Selection
» B-0077 - Handbook of Pump Engineering Data
» B-1270 - Peerless Full Product Line Brochure

» Why Peerless Brochure
» Peerless Cut Cost Begin with the End Brochure

COMMERCIAL PUMPS (see file : peerless.html)
» B-1510 - Peerless Fire In-line Selection Table Brochure
» B-1510 - Peerless Fire Horiz Split Case Selection Tables Brochure
» B-1510 - Peerless Fire Vertical Turbine Selection Table Brochure
» B-1510 - Peerless Fire End Suction Selection Tables Brochure
» B-1500 - Peerless Fire Product Line Brochure
» B-2301 End Suction - Series C Pump
» B-2302 End Suction - Series F Pump
» B-4800 HC Plus

» B-1522 PVF Inline Fire Pump Package
» B-1300 Horizontal Split Case - Series A
» B-1200 Horizontal Split Case - Series AE
» B-1541 - Power Plant Fire Pump Systems
» B-1400 - TU/TUT Multi-Stage Horizontal Split Case Pumps
» B-1540 - Fire Pump Systems
» Peerless Multi Stage Web Brochure
» B-8000 Genuine Replacement Parts
» B-2312 PE - Integral Horsepower
» B-2311 PE - Fractional Horsepower
» B-1270 Brochure - Matrix Format
» B-4003 System Analysis for Pumping Equipment Selection
» B-0077 - Handbook of Pump Engineering Data
» B-1270 - Peerless Full Product Line Brochure

» Why Peerless Brochure
» Peerless Cut Cost Begin with the End Brochure

Translate

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday505
mod_vvisit_counterThis week1934
mod_vvisit_counterThis month19271
mod_vvisit_counterAll1103217

Learn Loctite

Who's Online

We have 16 guests online

Contact Us

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
15/1 Highway - Rayong No. 3191 Rd., T.Huey - Pong A.MuangRayong, 
Rayong 21150
E-mail: info@siameastsolutions.com

Facebook : SiamEast SE
Tel: (66) 0-3868-2540 - 2 (Auto)
Fax: (66)0-3868-2539

 

Contact Person

Bangkok Office

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 
SiamEast Solutions Public Company Limited

128/240 ซ.ไทยประกัน 1/4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

128/240 Soi Thai Insurance 1/4 Rd Thepharak, Tambon Bang Sao Thong,

Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand 10570

Tel. (+66)6-320-8430 , (+66)2 706 4519-21ext 341-343  Fax : 02-7064522

Contact Person